Klankbordgroep

We vinden het belangrijk dat ouders met ons meedenken. Drie keer per jaar organiseren we klankbordgroepgesprekken. 

Top