Agenda

18-02-2021

kijk-luistertoets atheneum Frans (1e en 2e uur+pauze)

20-02-2021

Voorjaarsvakantie: maandag 22 t/m vrijdag 26 februari

03-03-2021

Online inschrijven nieuwe leerlingen

Prijswinnaar Wiringherlantpakket

Mara Spil, van basisschool Maria Bernadette uit Medemblik, sleept het Wiringherlantpakket in de wacht!
Dit deed ze met haar creatie van Vincent van Gogh. 


Aanmelden voor de brugklas

U kunt vanaf nu uw zoon of dochter al aanmelden. 
Lees verder hoe u dit kunt doen. 

Wiringherlant en Hollands Kroon slaan handen ineen

De afgelopen weken is de gemeente digitaal op bezoek geweest bij verschillende lessen op Wiringherlant. 

Meedenken en beslissen voor onze school?

Voor onze medezeggenschapsraad zijn wij op zoek naar een inspirerende en doortastende ouders.

Schoolgids

De schoolgids geeft een overzicht van alles wat onze school, rsg Wiringherlant, doet om ervoor te zorgen dat jij jouw talenten op je eigen manier kan ontwikkelen.

Download hier de schoolgids 2020-2021.

Tweetalig onderwijs (TTO) Double Fun

Wie het Engels beheerst, kan de wereld aan. Engels is de voertaal in de internationale gemeenschap. Op de middelbare school is Engels een belangrijk vak. Alle leerlingen in Nederland doen er examen in. Op het Wiringherlant doen we er nog een schepje bovenop. Leerlingen van havo en atheneum kunnen tweetalig onderwijs volgen. Dat betekent dat in de eerste drie leerjaren meer dan de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven.

Sportklas
Altijd in beweging

Skeeleren, windsurfen, BMX’en; het zijn geen sporten die je verwacht tijdens de normale gymles. Maar op het Wiringherlant kun je je er toch aan wagen. Tenminste, als je in de sportklas zit. Ben je een sporter, dan ben je hier op je plek. Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar krijgen naast het vaste lesprogramma twee uur extra sport.

Global Citizen Network
Wereldburgers

We zijn onderdeel van een internationale samenleving, waarin mensen zich steeds makkelijker en vrijer bewegen. Om vakantie te vieren, te werken en te wonen. We beseffen dat ook onze leerlingen wereldburgers zullen worden en dat we hen als school daarop moeten voorbereiden. ‘Open naar de wereld’ staat prominent in ons schoolmotto.

Extra aanbod

Ieder kind heeft aanleg en talenten, maar soms is het nog niet duidelijk waar die precies liggen. Met ons ruime aanbod krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daardoor ‘worden zij wie zij zijn’.

Wiringherlant, dat is mijn school!

 

Top