MISSIE EN KERNKWALITEITEN

Door de kleinschaligheid kent het Wiringherlant een grote betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. De school heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke ontmoetingsplaats in de regio. We zijn trots op onze veilige en vriendelijke leer- en werkomgeving. Binnen duidelijke regels en afspraken gaan we op een respectvolle  manier met elkaar om. 

Ieder kind heeft aanleg en talenten, maar soms is het nog niet duidelijk waar die precies liggen. Met ons ruime aanbod krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daardoor ‘worden zij wie zij zijn’.