SCHOOLREGELS

SCHOOLREGELS

Een school kan niet zonder regels en afspraken. De belangrijkste schoolregels worden aan het begin van het schooljaar door de mentor besproken. Je vindt ze hier.

HET LEERLINGENSTATUUT

Onze leerlingen hebben plichten en natuurlijk ook rechten. Dit is vastgesteld in het zogenaamde leerlingenstatuut. Je kunt ze hier downloaden.