BEGELEIDING
EN ONDERSTEUNING

De mentor is de eerste contactpersoon voor leerlingen en ouders bij vragen over studievoortgang of welbevinden. De mentor heeft regelmatig contact met de leerling en volgt de ontwikkeling en de studieresultaten. Van klas 1 tot en met klas 3 verzorgt de mentor naast de vakles ook de mentorles. De mentor onderhoudt contacten met ouders/verzorgers, vakdocenten, afdelingsleiding, ondersteuners. Verder is de mentor betrokken bij het lob-programma.

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd waarbij de ouders/verzorgers kennis kunnen maken met de mentor.

De lob-coördinator kan stimuleren, richting geven en als vraagbaak fungeren, maar niet voor de leerling kiezen. Het uitgangspunt is steeds dat de leerling zelf de keuze maakt en zelf verantwoordelijk is voor de oriëntatie op studie en beroep. De coördinatoren van rsg Wiringherlant hebben uitgebreide informatie (folders en brochures) over beroepen, vervolgopleidingen en studiefinanciering. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen hier met vragen of voor informatie terecht. Er kan een afspraak met een lob-coördinator gemaakt worden als de leerling bijvoorbeeld:

 • over de keuze van het vakkenpakket wil praten
 • twijfelt over de keuze van de vervolgopleiding
 • iets wil weten over studiefinanciering
 • een beroep- en interessetest wil doen
 • vragen heeft over de documentatie
 • wil praten over het verschil tussen een havo- en een atheneumopleiding
 • twijfelt over de keuze tussen een mbo- en een hbo-opleiding, of een hbo-opleiding en een universiteit
 • vragen heeft over het leerlingstelsel
 • informatie wil over open dagen en voorlichtingsdagen
 • in principe een keuze heeft gemaakt, maar dat nog een keer wil bespreken
 • zich wil voorbereiden op een toelatingsgesprek van een vervolgopleiding
 • meer wil weten over een specifieke studierichting
 • een ’sollicitatiebrief’ voor een opleiding wil laten corrigeren
 • meer informatie over een bepaald beroep wil
 • meer wil weten over de verdere studiemogelijkheden

Onze lob-coördinatoren zijn:

 • bb/kb: mevrouw Betty van Dijk
 • gtl: de heer Dick Kapiteijn
 • havo: mevrouw Clarike Dijkstra
 • atheneum: de heer José Swart

Op het Wiringherlant willen we probleemgedrag vroeg onderkennen. Zo kunnen we tijdig bijsturen, ook in overleg met ouders/verzorgers. Leerlingen die de klas uitgestuurd zijn, moeten bijvoorbeeld direct naar ‘de opvangklas’. Daar gaan zij in gesprek met een medewerker over hun gedrag en worden zij aan het werk gezet. Elke leerling verdient de ondersteuning waarmee hij of zij onze school prettig en succesvol doorloopt. Met het ondersteuningspunt maken we ons daar hard voor. De contactpersoon voor extra ondersteuning op onze school is de ondersteuningscoördinator: mevrouw Linda Helmerhorst. Informatie over ons ondersteuningsaanbod kunt u terug vinden in ons ondersteuningsprofiel (SOP).

Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken en er voor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag.

In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat. Klik hier voor het volledige antipestprotocol.