DOWNLOADS

Op deze pagina kunt u alle documenten downloaden.

SCHOOLGIDS

Hier vindt u hier de schoolgids 2023/2024.

LEERLINGENSTATUUT

Leerlingenstatuut.pdf

BETALEN VIA WIS-COLLECT

Betalingen kunnen via Wis-Collect gedaan worden. In onderstaande link staat meer informatie. 
https://www.wis.nl/ouders___studenten

‘LOB, WAT KAN IK ERMEE?’ 

Dit boekje is bedoeld voor ouders van havo 4 en 5 en atheneum 4,5 en 6. In dit lob-boekje.pdf vindt u handige tips en adviezen omtrent een studiekeuze. 

PRIVACY

Omdat onze school één van de scholen is van SOVON, wordt gebruik gemaakt van de bovenschools geldende privacyreglementen. Deze reglementen treft u hier. 
Op school geldt ook een protocol voor gebruik van e-mail, ICT en social media. Klik hier om deze te downloaden. 

Zoekt u contact met een van de medewerkers? Kijk hier voor het e-mailadres.  

ZIEKMELDEN VIA MAGISTER

U kunt zelf uw kind ziekmelden in Magister. U hoeft dan geen telefonisch contact te zoeken met de school.
Download hier de handleiding ziekmelden via Magister hoe u de melding moet doen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Indien uw kind niet meer is ziekgemeld, gaan we ervan uit dat hij/zij weer beter is. U hoeft uw kind dus niet apart beter te melden. Bezoek aan arts/tandarts/specialist graag 48 uur van te voren telefonisch melden.

SCHOOLVAKANTIES

Kijk hier voor een overzicht van de schoolvakanties: 
https://www.sovon.nu/vakanties 

Het SchoolOndersteuningsProfiel kunt u hier downloaden. 

TOETSAFSPRAKEN

Je vindt hier de Toetsafspraken voor leerlingen.pdf.

LESTIJDEN

Hier kun je de lestijden van Wiringherlant terugvinden.