Aanmeldingsformulier 2021-2022

Leerlinggegevens

Leerlinggegevens

Gegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1
Ouder/verzorger 2

Schoolloopbaangegevens

Bezochte schooltype(s):

Laatste bezochte/huidige school

Indien ja, vul dan de scholen hieronder in.

Aanmelding en advisering

Advies school en perspectief onderzoeksbureau s.v.p. in tabel aanvinken. Bij een dubbel advies dient u beide adviezen aan te vinken..

Advies advies school perspectief onderzoeksbureau
vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
vmbo: theoretische leerweg (tl)
havo
havo/ath
atheneum

Extra's

N.B. Indien u voor een van deze extra’s kiest, brengt dat ook extra kosten met zich mee

Bijzonderheden

Is er extra ondersteuning geweest/ nodig t.a.v.:

Ondertekenen

  1. De toeleverende basisschool voorziet rsg Wiringherlant van alle gegevens behorende tot het onderwijskundig rapport. U geeft de basisschool toestemming om gegevens over uw kind te verstrekken aan rsg Wiringherlant.
  2. Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u aan in te stemmen met de schoolregels van rsg Wiringherlant. U kunt deze schoolregels inzien op de website of aanvragen bij de administratie.

Teken/schrijf hieronder je handtekening en klik op handtekening opslaan

Handtekening opslaan Verwijder handtekening
Top