Leerlinggegevens

Leerling gegevens

Geslacht*
Broer(s)/ Zus(sen) op school?*
In bezit van Zwemdiploma*

SCHOOLLOOPBAANGEGEVENS

Bezochte schooltype(s):

Laatste bezochte/huidige school

Type schoool
Heeft uw kind op meerdere basischolen gezeten?

Gegevens ouders/verzorgers

Ouders/verzorger 1

Geslacht*
Geheim?

Ouders/verzorger 2

Geheim?

BIJZONDERHEDEN

Heeft uw kind dyslexie? (kopie officiële verklaring meenemen)

Heeft uw kind dyslexie? (kopie officiële verklaring meenemen)

Heeft uw kind dyscalculie? (kopie officiële verklaring meenemen)

Heeft uw kind dyscalculie? (kopie officiële verklaring meenemen)

Zijn er andere leerproblemen?

Zijn er andere leerproblemen?

Is er voor uw kind een OPP/groeidocument? (kopie officiële verklaring meenemen)

Is er voor uw kind een OPP/groeidocument? (kopie officiële verklaring meenemen)

Zijn er bijzonderheden betreffende de gezondheid?

Gebruikt uw kind medicijnen?

Zijn er bijzonderheden betreffende de huiselijke situatie?

Wordt of is uw kind begeleid door een externe instantie?

Wordt of is uw kind begeleid door een externe instantie?

Zijn er andere zaken die van belang zouden kunnen zijn? Bv. een diagnose

Zijn er andere zaken die van belang zouden kunnen zijn? Bv. een diagnose

IS ER EXTRA ONDERSTEUNING GEWEEST/ NODIG T.A.V.:

Leren (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, rekenen)

Leren (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, rekenen)

Het uitvoeren van schooltaken

Het uitvoeren van schooltaken

Concentratieproblemen

Concentratieproblemen

Gedragsproblematiek

Gedragsproblematiek

Sociaal- emotionele problematiek

Sociaal- emotionele problematiek

Omgang met medeleerlingen en/of docenten

Omgang met medeleerlingen en/of docenten

Lichamelijke beperkingen

Lichamelijke beperkingen

Anders te weten: