Missie en Kernkwaliteiten

Wiringherlant is een kleinschalige, brede, openbare scholengemeenschap. In een veilige en prettige leeromgeving krijgen leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Dit onderwijs gaat verder dan het reguliere lesprogramma en sluit aan op persoonlijke behoeftes en talenten. Met een gevarieerd aanbod aan - extra - activiteiten dagen wij leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. We stimuleren onderzoekend en ondernemend leren en bereiden jongeren zo voor op de wereld van nu en morgen.

Veilige en prettige leeromgeving

Door de kleinschaligheid kent het Wiringherlant een grote betrokkenheid van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. De school heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke ontmoetingsplaats in de regio. We zijn trots op onze veilige en vriendelijke leer- en werkomgeving. Binnen duidelijke regels en afspraken gaan we op een respectvolle  manier met elkaar om. 

Goed onderwijs

Het Wiringherlant staat voor kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn trots op onze goede vak- en examenresultaten. Enthousiaste docenten, activerende en inspirerende werkvormen en ‘leren door te doen en toepassen’ halen bij leerlingen het beste naar boven. Het ontwikkelen van goede digitale vaardigheden is in de huidige maatschappij van belang. Vanaf de brugklas brengen de leerlingen hun eigen device mee in de klas. Iedere leerling is uniek. We bieden maatwerk in onderwijsaanbod en ondersteuning. 

Extra aanbod aan activiteiten

Ieder kind heeft aanleg en talenten, maar soms is het nog niet duidelijk waar die precies liggen. Met ons ruime aanbod krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daardoor ‘worden zij wie zij zijn’.

Top