Het idee om aandacht te trekken voor pestgedrag en te laten zien wat het effect ervan is op leerlingen kwam van LINK Jongerenwerk en RSG Wiringherlant samen. Er werd gezocht naar een actie die de leerlingen niet snel zouden vergeten. Geen aankondiging, geen lezing, geen moraliserende vingers, maar iets wat je treft. Een levensechte situatie zoals je die zou kunnen tegenkomen in het dagelijks leven. Het werd een klein toneelstuk midden in de school. Ten overstaan van een heleboel leerlingen. 

Aandacht voor probleem
“Pesten gebeurt helaas op alle scholen en de Week tegen Pesten is in het leven geroepen om kinderen en jongeren te laten zien en voelen wat het kan doen met een ander. We hebben twee acteurs ingeschakeld die in de aula flinke mot met elkaar hadden. De conciërge van de school suste de gemoederen. Het effect was groot.  Daarna hebben we uiteraard gelijk uitgelegd dat het om een actie ging. Puur om aandacht te schenken aan het probleem”, licht Katy Taylor van LINK Jongerenwerk toe. 

Veilige omgeving binnen en buiten school
Na de actie legde een medewerker van LINK aan de leerlingen uit dat ze er niet alleen voor staan als pestgedrag zich voordoet. “We hopen dat leerlingen zich makkelijker melden bij een volwassene. Of dat nu iemand van school is of bij ons. Wiringherlant staat voor een veilige omgeving binnen en buiten de school. Het was mooi om te zien dat heel veel docenten en andere medewerkers van Wiringherlant naar de aula waren gekomen om te laten zien: ‘je kunt bij mij terecht als je ergens mee zit’.”

Vergelijkbare berichten